Wymiany i zwroty

Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odebrania Towaru, zwracany towar należy przesłać na adres oddziału firmy.FH Omega Krystyna Jawor,

Galeria Portius ul. Bursaki 29A (I piętro),

38-400 KrosnoTowar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwracany Towar wraz z dowodem zakupu powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia w ciągu 7 dni roboczych, jednak w wyjątkowych sytuacjach termin ten może ulec wydłużeniu do 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

Zwrot wartości Zamówienia będzie dokonany na nr konta podany przez zwracającego towar.

Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności, które z zdarzeń nastąpi najpierw.

Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient.


Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło